Λιμάνι Πειραιά - Απόφαση Συνεδρίου SOLAS από 1η Ιουλίου 2016

Από την 1η Ιουλίου 2016 εφαρμόζεται σε Διεθνή Βάση η απόφαση του Συνεδρίου SOLAS ημερομηνίας  21.11.2014, κατά την διάρκεια του οποίου εγκρίθηκε το ψήφισμα της Διεθνούς Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας [Maritime Safety Committee nr.MSC/380 (94) ] για την παρεμπόδιση ατυχημάτων σε σχέση με εσφαλμένες δηλώσεις και κατανομής βάρους εμπορευματοκιβωτίων.

Κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης όλα τα εμπορευματοκιβώτια που θα εισέρχονται σε λιμάνι για σκοπούς εξαγωγής θα πρέπει να ζυγίζονται από ενδεδειγμένες και εγκεκριμένες ζυγιστικές μηχανές διαφορετικά δεν θα μπορούν να είναι αποδεκτά από την διευθύνων αρχή λιμένος. Σε περίπτωση απόκλισης από τα δηλωθέν βάρη πέρα του 2%  όλες οι λιμενικές και τελωνειακές διασαφήσεις θα πρέπει να διορθώνονται / επανεκδίδονται , διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται το φόρτωμα του συγκεκριμένου εμπορευματοκιβωτίου.

Πέρα του ζυγίσματος των εμπορευμάτων και εμπορευματοκιβωτίων (πλήρης και ομαδοποιημένα ) ο συγκεκριμένος κανονισμός  μας υποχρεώνει για την παράδοση των εμπορευματοκιβωτίων 24 ώρες προτού της άφιξης του εκάστοτε πλοίου (gate in 24 hours before arrival of the vessel). Οι πρακτικές και αμετάκλητες οδηγίες των γραμμών που αναχωρούν κάθε Παρασκευή είναι ότι όλα τα εμπορευματοκιβώτια πρέπει να παραδίδονται μέχρι τις 12.00 το  μεσημέρι της Πέμπτης εντός του λιμένος Πειραιώς.

Ειδικά σε αυτά τα αρχικά στάδια της εφαρμογής του πιο πάνω μέτρου αναμένονται ουρές και καθυστερήσεις και βεβαίως ο σωστός προγραμματισμός και επαγγελματισμός εκ μέρους μας κρίνεται αναγκαίος. Προς αυτό το σκοπό σας ανακοινώνεται ότι

  • Δεδομένου ότι χρησιμοποιούμε υπηρεσίες πλοίων με αναχώρηση κάθε Παρασκευή τότε όλα τα εμπορευματοκιβώτια για εξαγωγή από Πειραιά προς Λεμεσό θα πρέπει να βρίσκονται στο λιμάνι όχι αργότερο από την Πέμπτη το μεσημέρι.
  • Τα φορτία «ομαδοποιημένων εμπορευματοκιβωτίων» θα είναι αποδεκτά στην αποθήκη μας στον Ασπρόπυργο μέχρι την Τετάρτη απόγευμα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή στο παρών στάδιο.

Σας παρακαλούμε όπως οι παραγγελίες και οδηγίες προς τους  προμηθευτές σας να είναι ανάλογες των περιστάσεων για να αποφεύγονται καθυστερήσεις, αποκοπές και παρεξηγήσεις. Η συνεργασία σας κρίνεται αναγκαία. Θα ειδοποιούμε και μείς με την σειρά μας τους προμηθευτές, αλλά φυσικά η δική σας συμβολή προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι καταλυτική και βοηθητική για το καλό του φορτίου σας.

Σας ευχαριστούμε για την άμεση κατανόηση και συνεργασία.